Překlady z češtiny do angličtiny

Jelikož si plně uvědomujeme svoji odpovědnost za to, že koncový překlad bude přenášet význam a technické údaje bez selhání a zkreslení, nabízíme spolehlivé a přesné překladatelské služby vycházející z jazykových standardů nepodrobených jakýmkoli kompromisům. Patří mezi ně tvorba glosářů a překlad i korektura prováděné překladatelem. Je-li k překladu zapotřebí odborná technická kozultace, zajistíme ji.

Jakkoli vývoj v oboru v průběhu posledních let vedl k rozšíření používání nástrojů počítačem podporovaného překladu (angl. computer-aided translation, CAT), je zapotřebí si uvědomit, že strojový překlad (angl. machine-assisted translation, MT) – i přes veškeré následné úpravy (tzv. machine translation post-editing, MTPE) – často obsahuje závažné chyby, které mohou vést k nedorozumění, způsobit hmotnou škodu nebo dokonce ohrozit životy technických pracovníků. Zdánlivě úsporná řešení působí na koncového zákazníka špatným dojmem.

S námi si můžete být jisti naším profesionálním přístupem a individuální pozorností, kterou překládaným materiálům věnujeme.

Osobní odpovědnost české překladatelky sídlící v Praze

Během uplynulých dvou desetiletí naší práce v překladatelském oboru jsme měli možnost sledovat jeho technický vývoj v dobrém i zlém, co tento vývoj přináší. Víme, jak překladatelský software pomáhá udržet konzistenci při rozsáhlých překladech, ale též chápeme zásadní význam pozornosti věnované detailům a důležitost vystavění konkrétního technického slovníku na základě individuální rešerše a odborných znalostí.

Naší předností je skutečnost, že přebíráme osobní odpovědnost za zajištění efektivního překladu, který bude komunikovat požadovaný obsah českému trhu – ať už se jedná o marketingovou, právní, nebo technickou dokumentaci podniků, jež usilují o splnění národních norem pro uživatelské příručky a manuály. Sídlíme v Praze, hlavním městě České republiky, a na služby, které poskytujeme klientům po celém světě, můžeme být hrdí.

Vyžádejte si cenovou nabídku

Neváhejte nám poslat e-mail na nora.zothova@translation2czech.cz a vyžádat si individuální cenovou nabídku překladu vašich dokumentů.