O nás - čeština - angličtina - chorvatština

Jelikož si plně uvědomujeme svoji odpovědnost za to, že koncový překlad bude přenášet význam a technické údaje bez selhání a zkreslení, nabízíme spolehlivé a přesné překladatelské služby vycházející z jazykových standardů nepodrobených jakýmkoli kompromisům. Patří mezi ně tvorba glosářů a překlad i korektura prováděné překladatelem. Je-li k překladu zapotřebí odborná technická kozultace, zajistíme ji.

Jakkoli vývoj v oboru v průběhu posledních let vedl k rozšíření používání nástrojů počítačem podporovaného překladu (angl. computer-aided translation, CAT), je zapotřebí si uvědomit, že strojový překlad (angl. machine-assisted translation, MT) – i přes veškeré následné úpravy (tzv. machine translation post-editing, MTPE) – často obsahuje závažné chyby, které mohou vést k nedorozumění, způsobit hmotnou škodu nebo dokonce ohrozit životy technických pracovníků. Zdánlivě úsporná řešení působí na koncového zákazníka špatným dojmem.

S námi si můžete být jisti naším profesionálním přístupem a individuální pozorností, kterou překládaným materiálům věnujeme.

Osobní odpovědnost české překladatelky sídlící v Praze

Během uplynulých dvou desetiletí mé práce v překladatelském oboru jsem měla možnost sledovat jeho technický vývoj v dobrém i zlém, co tento vývoj přináší. Vím, jak překladatelský software pomáhá udržet konzistenci při rozsáhlých překladech, ale též chápu zásadní význam pozornosti věnované detailům a důležitost vystavění konkrétního technického slovníku na základě individuální rešerše a odborných znalostí.

Mojí předností je skutečnost, že přebírám osobní odpovědnost za zajištění efektivního překladu, který bude komunikovat požadovaný obsah českému trhu – ať už se jedná o marketingovou, právní, nebo technickou dokumentaci podniků, jež usilují o splnění národních norem pro uživatelské příručky a manuály. Sídlím v Praze, hlavním městě České republiky, a na služby, které poskytuji klientům po celém světě, mohu být hrdá.

Vyžádejte si cenovou nabídku

Neváhejte nám poslat e-mail na: zothova@translation2czech.cz a vyžádat si individuální cenovou nabídku překladu vašich dokumentů.